Ceník služeb

 • 19 Kč za účetní položku
 • 300 Kč mzdová agenda 1 zaměstnance na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti za měsíc
 • 100 Kč mzdová agenda 1 zaměstnance na dohodu o provedení práce
 • 500 Kč za zpracování inventur majetku
 • 500 Kč za zpracování přiznání k silniční dani za max. 3 vozidla, + 100 Kč za každé další vozidlo
 • 500 Kč za zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • 2000 Kč za sestavení účetní závěrky u podnikatelů – fyzických osob, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu a přehledu pro OSSZ a ZP
 • 3000 Kč za sestavení účetní závěrky u podnikatelů – právnických osob, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • 440 Kč za zastupování u státních úřadů v oblasti účetnictví, daní, personalistiky a mezd za hodinu
 • 300 Kč za vedení knihy jízd jednoho vozidla za měsíc
 • 500 Kč vyplnění statistického výkazu
 • 2000 Kč příprava podkladů pro vyřízení úvěrů, půjček, operativních nájmů a finančních pronájmů
 • 440 Kč za účetní, daňové, mzdové, organizační a podnikatelské poradenství za hodinu

Ceny služeb, které nejsou výše uvedeny, budou stanoveny smluvně

Poptávka - Ceník služeb

1000 znaků zbývá